eng tur
BİYOTERÖRİZM NEDİR?

BİYOTERÖRİZM NEDİR?

Biyoterörizm, bitkisel veya hayvansal kökenli toksiklerin insan, hayvan ve bitkilerde hastalık oluşturmak ve ölüme neden olarak toplumda panik ve afet yaratmak amacıyla kasıtlı kullanımıdır. Dünya sağlık örgütü’ nün yayınladığı rapor sonrasında 1972 yılında biyolojik ve toksik silahların geliştirilmesi, üretilmesi, bulundurulması, stoklanması ve başka ülkelere transferini yasaklayan bir anlaşma metni oluşturulmuştur, 161 ülke tarafından imzalanan bu protokol 1975 yılında yürürlülüğe girmiştir.

Postest

 

2001 yılında Amerika’da gerçekleşen terörist saldırıdan sonra, Florida ve New York’ta açılan postalarda toz madde bulunması yine aynı sebeple Cincinatti şehrinde bir vergi dairesinin çalışanlarının topluca karantinaya alınması dikkatleri biyoterörizm' e çevirmiştir.

Biyolojik savaş toksiklerinin terörist eylemlerde kullanılmalarının sebebi genel güvenlik sistemlerince saptanamamaları, rahat taşınabilmeleri, kolay elde edilebilmeleri ve düşük maliyetle büyük miktarlarda üretilebilmelerine bağlanabilir.

Microsoft merkezine Malezya' dan gönderilen mektupta çıkan toz madde 75 çalışanın tedavi altına alınmasına sebep olmuştur. Alman Başbakanı Schröder'in ofisinde, Kanada Parlamentosu' nda, Belçika' da, Fransa' da, Estonya ve İsrail' de şüpheli paket ve zarflar incelemeye alınmış, Avustralya' da Amerikan ve İngiliz elçilikleri geçici süre ile boşaltılmıştır.

Bu posta ve kargo paketlerinde dikkat edildiğinde şüphe uyandıran bir çok ortak özellik vardır, yapılması gereken ise riske girmeyerek şüpheli paketin karantina ortamında açılmasıdır. Postest güvenlik kabini laboratuarlar dışında karantina ortamını sağlayan tek çözüm olma özelliği ile hayat kurtarmaktadır.